Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavosti

O S L A V Y    N A    R O V N I

 

Dne 17.10.2009 Prezentace SDH Roveň v Polsku.

 

 Dne 6.května Petr Havel byl oceněn za záchranu života na zámku v Přibyslavi

Foto zde 

 .

            24. – 26. srpna proběhly na Rovni oslavy 480 let od první písemné zmínky o Rovni, 190 let od založení Národní školy a 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy spolupořádaly: Základní a mateřská škola Roveň a Sbor dobrovolných hasičů Roveň. Příprava oslav byla poměrně náročná a začala již na jaře tohoto roku, kdy se ve škole začala scházet skupinka lidí (Mgr. A. Oubrechtová, A. Bartoš, M. Kalous, P. Hejlek a L. Dušková) . Těmito byl sestaven program oslav a připraveno vydání almanachu.  Také při jednáních výboru SDH Roveň byly, již od jarních měsíců, oslavy na programu každého jednání. Největším problémem bylo za pár měsíců shromáždit historické informace,  fotografie a ve velmi krátké době připravit almanach k tisku. Almanach si můžete zakoupit v místním obchodě na Rovni nebo v městském informačním centru.

            Přípravy začaly gradovat od pondělí 20. srpna. V budově školy byly připravovány expozice, v 1. patře expozice z historie obce a školy, v přízemí pak expozice hasičů. Zde byly vystaveny různé historické materiály a fotografie, které se podařilo nashromáždit. Přípravy probíhaly také u hasičské zbrojnice, bylo nutné provést úklid a úpravu přilehlých pozemků, postavit stanový přístřešek s dalšími místy k sezení a připravit občerstvení, také připravit techniku a dráhu na sobotní soutěž.

            Slavnosti začaly v pátek v 10:00, kdy proběhl branně postřehový závod pro děti. Start a cíl byl za budovou školy, závod samotný probíhal na louce u „Pekařky“. Děti plnily různé sportovní a dovednostní úkoly a na závěr obdržely balíček s cenami.

            Oficiální zahájení proběhlo v 15:00 před budovou školy, oslavy zahájila p. ředitelka Mgr. Oubrechtová, dále vystoupili místostarosta města PeadDr. M. Richter a  starosta SDH V. Veverka, následovalo hudební vystoupení žáků místní školy. Poté se všichni přihlížející přesunuli k prohlídce expozice ve škole, která všechny velmi zaujala.

            Od 18:00 proběhla slavnostní schůze SDH Roveň za hasičskou zbrojnicí. Schůzi zahájil starosta V. Veverka, následovalo uctění památky všech zesnulých členů sboru a dále  následovaly zprávy  z historie a činnosti SDH, které přednesli: Ing. J. Brandejs, M.Kalous, D. Koutný, K. Veverka a H. Veverková. Dále proběhly zdravice hostů: za MěÚ Rychnov n. Kn. Ing. V. Hulman, čestný člen SDH Roveň J. Kos, za OSH SHČMS A. Ulrych, za HZS ÚO Rychnov n. Kn. Mjr. Bc. J. Tošovský, za SDH Lipovka manželé Zeithammerovi, za SDH Dlouhá Ves K. Horák a V.Chleboun, za SDH Peklo n. Zd. M. Lenfeld a J. Luňáček a  Mgr. A. Oubrechtová za místní školu. Schůze pokračovala vystoupením mladých hasičů a předáním ocenění členům SDH. Náš Sbor dobrovolných hasičů také obdržel čestné uznání za vykonanou práci od výkonného výboru SHČMS. Po skončení slavnostní schůze proběhlo v areálu hasičské zbrojnice posezení s občerstvením a volná zábava pro všechny příchozí.

            V sobotu byla opět otevřena expozice v budově školy a také probíhalo promítání filmů p. Dolečka ve školce.

            V dopoledních hodinách jsme také zjistili, že nám přes noc nějaký „prudce inteligentní člověk“ pohnojil prasečí kejdou plácek za hasičárnou. Zřejmě chtěl, aby lépe rostla tráva, nevybral si k tomu však vhodnou dobu, protože zde měla  po obědě proběhnout hasičská soutěž a setkání obyvatel a rodáků. Proto jsme se převlékli do montérek a uvedli jsme areál do původního stavu. Odpoledne to sice bylo ještě trošku cítit, no ale jsme přece na vesnici.

            Po jedenácté hodině dorazili naši kolegové hasiči z Polska z OSP v Krosnowicích a zasedli ke slavnostnímu obědu se zástupci našeho SDH v jídelně ve školce.

            Od 13:00 proběhla hasičská soutěž v požárním útoku družstev. Při slavnostním nástupu byly předány (na trvalo) putovní ceny za předchozí čtyři ročníky Roveňského hasiče. V družstvech žen ho obdržely místní hasičky, v družstvech mužů pak hasiči z Dlouhé Vsi. Obdrželi jsme také dárky od polských hasičů z OSP Krosnowice, kteří nás přijeli na oslavy navštívit. Pak se rozběhla hasičská soutěž, jako první odstartovali naši mladí hasiči s požárním útokem, který předvedli v kostýmech. Následovaly požární útoky nejprve družstev žen a dále můžů, na závěr jsme shlédli historický útok můžů z SDH Javorníce-Betlém s  motorovou stříkačkou Stratílek.

Následovalo vyhodnocení soutěže:

ŽENY: 1-SDH Lipovka, 2- SDH Roveň, 3- SDH Panská Habrová, 4- SDH Javorníce.

MUŽI: 1- SDH Roveň „A“, 2- SDH Dlouhá Ves „A“, 3- SDH Roveň „B - Hvězdná pěchota“, 4- SDH Dlouhá Ves „B“, 5- SDH Lipovka,  6- SDH Peklo n. Zd., 7- SDH Panská Habrová „B“, 8- SDH Panská Habrová „A“, 9- SDH Rychnov n. Kn., 10- SDH Javorníce-Betlém, 11- SDH Vamberk, 12- SDH Lukavice, 13- SDH Javorníce.

            Soutěžící družstva byla oceněna poháry k výročí 120 let SDH Roveň a novými putovními poháry v Rámci soutěže Roveňský hasič pro dalších pět let. Pamětní pohár obdrželi také hasiči z Polska.

            Po celé odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout stabilní ukázky historické i současné hasičské techniky a závodního vozu Lancia Delta Integrale (R.Zahradníka a L. Čihulky). Po skončení soutěží proběhla ukázka zásahu na neznámou nebezpečnou látku za použití chemického kontejneru z PS Rychnov n. Kn., ukázku provedla JSDH města Rychnov n. Kn.

            Podvečer nám velice zpříjemnil svou hudbou lázeňský orchestr z Vamberka a zahájil tak oficiálně „setkání rodáků“. Toto setkání probíhalo při poslechu hudebního uskupení „ČIBA“ a reprodukované hudby.  Ve 21:30 byl spuštěn slavnostní ohňostroj podbarvený hudbou.  Pro všechny bylo  připraveno občerstvení s bohatou nabídkou nápojů a  jídla, na grilu se otáčelo prase. Počasí přálo a účast návštěvníků předčila očekávání pořadatelů.

            V neděli byla opět otevřena expozice v místní škole a v kostele ve Vamberku byla sloužena mše za obyvatele Rovně.

            Poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě a organizování průběhu oslav,  také děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit.

 

další informace o činnosti SDH Roveň najdete na www.sdhroven.estranky.cz

 

Za SDH Roveň M. Kalous

.

Dne 31.5.2007 Roveňskej chorál stahuj zde

.

Dne 30.4.2007 JSDH Roveň prováděla dozor ohně,při každoročních pálení čarodejnic.

FOTO

Dne 16.4 2007 byl člen SDH Roveň a JSDH města Rychnov n. Kn. br. Petr Havel oceněn stříbrnou pamětní medailí města Rychnov n. Kn. A to za záchranu života občana města, p. Pavla Párala z Dlouhé Vsi.

Článek ,Video RTV

Dne 15.4.2007 Víte, že p. Petr R. Manoušek, kterému jsme pomáhali při likvidaci následků povodně v srpnu 2002 se podílel na výrobě dosud největšího funkčního výkyvného zvonu na světě? Více se dozvíte v článku z LN : Klikni zde

FOTO 1 FOTO 2

Dne 13.4.2007 Dne 13.4.2007 se JSDH města RK podílela na likvidaci komínu.
video komín nejnovější  
 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 155740
Měsíc: 421
Den: 24